Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Webinář „Jak hledat partnery“ (2018)

Začátek: 13/09/2018
Aktuální stav: Uzavřeno
Datum aktualizace: 15/07/2021

Host: Maarten de Groot, kampaň pro ECI

Moderátor: Elisa Lironi, Evropská služba pro občanskou akci

Jazyky: EN, ES, DE, FR, IT

Pokud jste webinář nestihli sledovat live, k dispozici máte videonahrávku (v angličtině, španělštině, němčině, francouzštině a italštině) a prezentaci v PowerPointu. Dostanete tipy, jak postupovat při budování silné koalice partnerů, a praktické rady, jak partnery hledat. Jazykové verze lze přepínat na videopřehrávači.

Náš host Maarten de Groot působil jako koordinátor kampaně pro evropskou občanskou iniciativu a sám jednu evropskou občanskou iniciativu zorganizoval.

Program webináře

1. Úvod, Elisa Lironi [minuta 0–3]

2. Stručně o evropské občanské iniciativě, Flavio Grazian [minuta 3–7]

3. Hledání partnerů, Elisa Liorni [minuta 7–21]

4. V čem kampaň k evropské občanské iniciativě spočívá, Maarten de Groot [minuta 21–27]

5. Osobní zkušenosti organizátora evropské občanské iniciativy, Maarten de Groot [minuta 27–33] 

6. Užitečné tipy ohledně hledání partnerů, Maarten de Groot [minuta 33–44]

7. Otázky a odpovědi [minuta 44–51]

Hosté odpovídali na následující otázky:

– Jak najít partnery, abyste s evropskou občanskou iniciativou mohli vůbec začít?

– Proč je tak důležité mít k dispozici dost partnerů?

– Kdy může být nevýhodou mít partnerů příliš velký počet?

Klíčové poznatky z webináře:

Dostatečně rozsáhlá síť partnerů je podmínkou úspěšné realizace kampaně a při shromažďování podpisů. Snažte se kontaktovat organizace co nejdříve.

– Vnitrostátní partneři jsou nejdůležitější! Je dobré mít velkou celoevropskou síť, ale praxe ukazuje, že nejvíce vám při shromažďování podpisů pomohou partneři v rámci dané země.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Upozorňujeme, že tento webinář byl zaznamenán v roce 2018. Některé informace proto nejsou v souladu se stávajícím právním rámcem evropské občanské iniciativy, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2020. Zastaralé jsou tyto informace, na něž se během webináře odkazuje:

– 12měsíční lhůta na sběr podpisů začíná bezprostředně po registraci iniciativy.

– Evropská komise má na posouzení platnosti registrace iniciativy (maximálně) 2 měsíce.

– Organizátoři mají vždy možnost používat otevřený software evropské občanské iniciativy.
Aktuální právní rámec stanoví toto:

– Organizátoři občanských iniciativ mají po registraci své iniciativy šest měsíců na to, aby rozhodli o datu zahájení sběru podpisů.

– Evropská komise má 2 měsíce na to, aby žádost o registraci posoudila. – Pokud iniciativa zjevně nespadá do žádné oblasti, kde smí Komise navrhovat právní akty, mají organizátoři možnost pozměnit svou původní žádost a zaslat aktualizovanou verzi. V takovém případě může tato část trvat až 4 měsíce.

– Používání vlastních online systémů ke sběru podpisů bude možné pouze u iniciativ zaregistrovaných před 31. prosincem 2022.

Více informací o nových pravidlech týkajících se evropské občanské iniciativy najdete na stránkách věnovaných tomuto webináři, na tomto blogu a na oficiálních internetových stránkách evropské občanské iniciativy.

Webinar ‘How to look for partners’, 2018

Prezentace

How to Look for Partners
angličtina
(1.09 MB - PDF)
Stáhnout
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu?

Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?