Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet – Forum

Webbseminariet ”Hitta samarbetspartner”, 2018

Startdatum: 13/09/2018
Aktuell status: Avslutade
Uppdaterades den: 15/07/2021

Talare: Maarten de Groot, kampanjsamordnare

Moderator: Elisa Lironi, European Citizen Action Service

Språk: engelska, franska, italienska, spanska och tyska.

Om du missade seminariet kan du titta på videoinspelningen (på engelska, franska, italienska, spanska och tyska) och powerpointpresentationen för att lära dig mer om hur man bygger starka partnerskap och hittar rätt samarbetspartner. Du kan välja språkversion i videospelaren.

Maarten de Groot arbetade tidigare som kampanjsamordnare för EU:s kampanj för medborgarinitiativet och har själv drivit ett europeiskt medborgarinitiativ.

Programpunkter

1. Inledning, Elisa Lironi [minut 0–3]

2. Om det europeiska medborgarinitiativet, Elisa Lironi [minut 3–7]

3. Hitta samarbetspartner, Elisa Lironi [minut 7–21]

4. Om kampanjen för EU:s medborgarinitiativ, Marten de Groot [minut 21–27]

5. Personliga erfarenheter av att driva ett initiativ, Marten de Groot [minut 27–33] 

6. Tips och råd när du letar samarbetspartner, Marten de Groot [minut 33–44]

7. Frågor och svar [minut 44–51]

Under det här seminariet får du svar på följande frågor:

– Hur hittar man samarbetspartner för att kunna starta ett medborgarinitiativ?

– Varför är det viktigt att ha tillräckligt många att samarbeta med?

– Kan man ha för många samarbetspartner?

De viktigaste budskapen:

– Tillräckligt många samarbetspartner är en förutsättning för att kunna driva en lyckad kampanj och samla in underskrifter. Det är därför viktigt att kontakta organisationer så tidigt som möjligt.

– Nationella partner är ett måste! Det är bra att ha ett stort europeiskt nätverk, men de nationella partnerna är de som bäst kan hjälpa till att samla in underskrifter på fältet.

Ansvarsfriskrivning:

Observera att det här webbseminariet spelades in 2018. En del av informationen stämmer därför inte med den nuvarande lagstiftningen om det europeiska medborgarinitiativet som trädde i kraft den 1 januari 2020. Den information som har ändrats gäller följande punkter i seminariet:

– Namninsamlingsperioden på tolv månader startar så fort kommissionen har registrerat initiativet.

– EU-kommissionen har högst två månader på sig att besluta om ett initiativ ska registreras.

– Organisatörerna kan alltid välja namninsamlingssystem.
Enligt de nya reglerna gäller följande:

– Organisatörerna måste påbörja namninsamlingen senast sex månader efter att deras initiativ har registrerats, men får själva bestämma exakt startdatum.

– EU-kommissionen har två månader på sig att besluta om ett initiativ ska registreras. Om initiativet faller utanför kommissionens befogenhet att föreslå en rättsakt får organisatörerna möjlighet att revidera sitt förslag och lämna in en ny registreringsansökan. I så fall kan registreringen ta totalt fyra månader.

– Möjligheten att använda egna namninsamlingssystem gäller bara för initiativ som registreras före den 31 december 2022.

Lär dig mer om de nya reglerna i vårt webbseminarium och blogginlägg och på webbplatsen för det europeiska medborgarinitiativet.

Webinar ‘How to look for partners’, 2018

Presentationsbilder

How to Look for Partners
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.