Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Tīmekļseminārs “Kā meklēt partnerus”, 2018. gads

Sākuma datums: 13/09/2018
Pašreizējais statuss: Slēgts(-i)
Atjaunināšanas datums: 15/07/2021

Runātājs: Maarten de Groot, EPI kampaņa

Vadītāja: Elisa Lironi, Eiropas Pilsoņu rīcības dienests

Valodas: EN, ES, DE, FR, IT

Ja nepiedalījāties tīmekļseminārā, noskatieties videoierakstu (pieejams angļu, spāņu, vācu, franču un itāļu valodā) un PowerPoint prezentāciju, lai uzzinātu, ar kādām grūtībām nākas sastapties, veidojot spēcīgu partneru koalīciju, un saņemtu praktiskus padomus par pareizo partneru atrašanu. Jūs varat piekļūt dažādām valodu versijām, izvēloties attiecīgo kanālu video atskaņotāja izvēlnē.

Mūsu runātājs Maarten de Groot strādāja par kampaņas koordinatoru EPI kampaņā un pats organizēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Tīmekļsemināra programma

1. Ievaduzruna — Elisa Lironi (0. līdz 3. minūte)

2. Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva — Elisa Lironi (3. līdz 7. minūte)

3. Kā meklēt partnerus — Elisa Lironi (7. līdz 21. minūte)

4. Kas ir EPI kampaņa — Marten de Groot (21. līdz 27. minūte)

5. Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatora personīgā pieredze — Marten de Groot (27. līdz 33. minūte) 

6. Padomi un ieteikumi partneru meklēšanā — Marten de Groot (33. līdz 44. minūte)

7. Jautājumi un atbildes (44. līdz 51. minūte)

Šajā tīmekļseminārā radīsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Kā jūs varat atrast partnerus, lai sāktu Eiropas pilsoņu iniciatīvu?

– Kāpēc ir svarīgi iesaistīt pietiekamu partneru skaitu?

– Kāpēc var būt sarežģīti strādāt ar pārāk daudziem partneriem?

Šajā tīmekļseminārā gūtās galvenās atziņas ir šādas:

– Pietiekamam partneru skaitam ir būtiska nozīme, lai kampaņa noritētu veiksmīgi un lai savāktu pietiekamu parakstu skaitu. Nevairieties sazināties ar organizācijām, cik drīz vien iespējams!

– Vietējiem partneriem ir svarīga nozīme! Ir labi, ja jums ir plašs Eiropas partneru tīkls, bet ņemiet vērā, ka vislielāko palīdzību parakstu vākšanā uz vietas sniedz tieši vietējie partneri.

Atruna

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis tīmekļseminārs ir ierakstīts 2018. gadā. Tāpēc daļa informācijas neatbilst pašreizējam tiesiskajam regulējumam par Eiropas pilsoņi iniciatīvu, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Novecojusī informācija attiecas uz šādiem punktiem, kas minēti tīmekļsemināra laikā:

– 12 mēnešu periods parakstu vākšanai sākas tieši pēc iniciatīvas reģistrēšanas.

– Eiropas Komisijai ir divi (maksimums) mēneši laika, lai novērtētu iniciatīvas reģistrāciju.

– Organizatori vienmēr varēs brīvi izmantot atvērto ECI programmatūru.
Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu pareizā informācija ir šāda:

– Pilsoņu iniciatīvu organizatoriem ir seši mēneši laika, lai izlemtu par sākuma datumu parakstu vākšanai pēc to iniciatīvas reģistrēšanas.

– Eiropas Komisijai ir divi mēneši laika, lai novērtētu reģistrācijas pieprasījumu. Ja iniciatīva acīmredzami neietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt tiesību aktus, organizatoriem tiek sniegta iespēja pārskatīt savu sākotnējo pieprasījumu un nosūtīt atjauninātu versiju; šādā gadījumā process ilgs līdz četriem mēnešiem.

– Individuālu tiešsaistes vākšanas sistēmu izmantošana būs iespējama tikai attiecībā uz iniciatīvām, kas reģistrētas pirms 2022. gada 31. decembra.

Plašāku informāciju par jaunajiem noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, var uzzināt, noskatoties šo tīmekļsemināru, izlasot šo emuārrakstu, kā arī Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Webinar ‘How to look for partners’, 2018

Prezentāciju slaidi

How to Look for Partners
Atruna: EPI forumā paustie viedokļi atspoguļo tikai to autoru uzskatus un nekādā gadījumā nav uzskatāmi par Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības nostāju.