Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Webinar ‘EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens’ Initiative’ Toolkit for Schools', 2023

Ημερομηνία έναρξης: 11/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 11/05/2023
Τρέχον καθεστώς: Κλειστές
Επικαιροποιήθηκε στις: 12/05/2023

The new 'EU Democracy in Action - Have your Say with the European Citizens' Initiative' Toolkit for schools aims to help educators introduce secondary school students to the basic concepts of democratic participation in the EU, and includes interactive activities in the framework of the ECI.

Webinar Agenda: 

1. Introduction and Welcoming 

2. Slido Quiz 

3. Introduction to the ECI 

4. Presentation of the Toolkit 

5. Experience of a teacher who piloted the toolkit

6. Q&A with audience

 

If you missed the webinar, check the video recording (available in English).

Introducing the 'EU Democracy in Action' Toolkit for Schools
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.