Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatuse foorum

Logi sisse

Euroopa kodanikualgatuse foorumi turvalisuse suurendamiseks on kasutusele võetud tugevam autentimismeetod. Selleks peate ühendama EU Logini kontoga oma mobiiltelefoni, kindlustades nõnda tugeva kaksikautentimise. Õpetuse leiate sellest juhendistEU Logini kohta  

Vastutuse välistamine: Euroopa kodanikualgatuse foorumil avaldatud arvamused kajastavad üksnes nende autorite seisukohta. Neid ei saa mingil juhul pidada Euroopa Komisjoni ega Euroopa Liidu seisukoha väljenduseks.