Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Zdroje informácií

V sekcii venovanej zdrojom informácií nájdete usmernenia, príklady úspešných realizácií, záznamy webinárov a ďalšie študijné podklady usporiadané podľa tém  

Európska iniciatíva občanov: proces a prax

Procedurálne kroky
Podporné nástroje európskej iniciatívy občanov

Discover the first-ever ECI Infopacket designed specifically for civil society organisations, by civil society organisations!

Book with lightbulb
Informačný balík EIO pre organizácie občianskej spoločnosti

Ďalšie informácie

Opportunities for Organisers

The ECI Forum offers newly registered European citizens' initiatives an Online Tailor-made Welcome Call

This is your opportunity to ask any questions you may have about your initiative before the start of your campaign! 

Once your initiative is officially registered by the European Commission, the ECI Forum contacts you via email and invites you to attend an online tailor-made training session (in English) which includes an overview of the signature collection process, the support tools available and campaigning advice. 

Learn from the organisers

Discover the various meet and greet videos with ECI organisers below 

Meet and Greet with the organisers of the European citizens’ initiatives (ECI) 'Creation of a European Environmental Authority' and 'Ban Conversion Practices in the EU'
Meet and Greet with Claudia Taccani
Meet-and-greet with European Citizens’ Initiative Organisers
Meet and greet with organisers of the ECI’s Fur Free Europe and High-Speed Rail
Meet and Greet with Initiative Organisers - 2022
Learning by doing, with passion

Success Stories

Picture of trophy with star in the middle
Európa bez kožušín
Picture of trophy with star in the middle
Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod

Read more Success Stories!

Prehľad webinárov

Nie sú k dispozícii webináre zodpovedajúce vybraným filtrom.

Pozrite si aj časť „Uzavreté“ alebo „Všetky“.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.