Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

Webinar "Støtteværktøjer til initiativtagere til et europæisk borgerinitiativ", 2020

Startdato: 15/09/2020
Slutdato: 15/09/2020
Aktuel status: Lukkede
Opdateret den: 05/03/2021

Talere: Jérôme Stefanini, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi

Adriana-Nicoletta Mungiu-Pătrașcu, Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet

Ordstyrer: Assya Kavrakova, European Citizen Action Service

Sprog: Engelsk

Hvis du gik glip af webinaret, kan du se videooptagelsen (på engelsk) for at få mere at vide om de støtteværktøjer, der er tilgængelige for initiativtagere til europæiske borgerinitiativer.

Jérôme Stefanini, IT-projektansvarlig, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi (DIGIT). Jérôme har været leder af det europæiske borgerinitiativs IT-team i de sidste fire år. Han er ansvarlig for Europa-Kommissionens centrale indsamlingssystem, ECI-arrangørapplikationen og dokumentudvekslingstjenesten. Han bidrog til udarbejdelsen af IT-aspekterne i den nye forordning om det europæiske borgerinitiativ. Jérôme hjælper initiativtagere til europæiske borgerinitiativer og samarbejder med de forskellige interessenter.

Adriana-Nicoleta Mungiu-Pătrașcu, politisk medarbejder – det europæiske borgerinitiativ, Europa-Kommissionens generalsekretariat. Adriana Mungiu er politisk medarbejder i Europa-Kommissionens generalsekretariat, hvor hun koordinerer kommunikations- og vejledningsaktiviteterne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ. Hendes mål er at udbrede kendskabet til det europæiske borgerinitiativ blandt borgerne og give interesserede organisationer mulighed for at fungere som formidlere i de enkelte lande.

Assya Kavrakova, administrerende direktør, ECAS. Assya er administrerende direktør for European Citizen Action Service (ECAS). Hun har etableret og styret udviklingen af ECAS' fokusområde for digitalt demokrati, som undersøger IKT's demokratiske potentiale med hensyn til at mindske kløften mellem politiske eliter og borgere og omdanne forholdet mellem EU's borgere og beslutningstagere til et reelt partnerskab og dermed bidrage til at udvikle engageret medborgerskab.

Dagsorden for webinaret

1. Indledning og velkomst ved Assya Kavrakova [minut 1-5]

2. Kort introduktion til det europæiske borgerinitiativ ved Adriana-Nicoleta Mungiu-Pătrașcu [minut 5-15]

3. De værktøjer, som forummet for det europæiske borgerinitiativ stiller til rådighed, ved Assya Kavrakova [minut 15-20]

4. Registrering af et initiativ ved Jérôme Stefanini [minut 20-27]

5. Indsamling af støtteunderskrifter ved Jérôme Stefanini [minut 27-50]

6. Dokumentudvekslingstjenesten ved Jérôme Stefanini [minut 50-55]

7. Spørgsmål og svar [minut 55-75]

I dette webinar får du svar på følgende spørgsmål:– Hvilke støtteværktøjer stilles der til rådighed for initiativtagerne for at lette gennemførelsen af deres initiativer?

– Hvordan udnyttes Europa-Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem bedst muligt?

– Hvordan fungerer dokumentudvekslingssystemet?

De vigtigste budskaber fra dette webinar er:

– Det europæiske borgerinitiativs hjemmeside indeholder mange oplysninger om tilrettelæggelsen af et initiativ (f.eks. forklaringer af procedurer og lovgivningsmæssige rammer).

– (Potentielle) initiativtagere kan bruge forummet til at få praktiske oplysninger og råd om det europæiske borgerinitiativ.

– Initiativtagerens konto giver initiativtagerne mulighed for at indsende deres initiativ til registrering hos Europa-Kommissionen.

– Det centrale onlineindsamlingssystem, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed, letter i høj grad indsamlingen af underskrifter og beskytter underskrivernes personoplysninger.

– Initiativtagerne kan anvende de filudvekslingssystemer, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed, til at indsende støttetilkendegivelser, der er indsamlet enten online eller på papir, til de nationale myndigheder, så de kan kontrollere dem.

 

Webinar 'Support tools for organisers of a European citizens’ initiative', 2020
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.