Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyvos forumas

Internetinis seminaras „Parašų rinkimas piliečių iniciatyvai“, 2021 m.

Pradžios data: 30/03/2021
Pabaigos data: 30/03/2021
Esama būsena: Baigėsi
Atnaujinta: 14/04/2021

Internetinio seminaro vaizdo įrašas pateikiamas toliau.

Kviestiniai pranešėjai:

Julie Steendam (Europos piliečių iniciatyvos „Teisė į gydymą“ organizatorė)

Ella Jakubowska (Europos piliečių iniciatyvos „Pilietinės visuomenės iniciatyva dėl masinio biometrinio sekimo praktikos uždraudimo“ („Reclaim Your Face“) organizatorė)

Daniela Vancic (Europos programos vadovė, „Democracy International“)

Vedėjas: Flavio Grazian, dalyvaujamosios demokratijos klausimų vadovas, Europos piliečių veiksmų tarnyba

Kalba: anglų

Jei praleidote internetinį seminarą, pažiūrėkite vaizdo įrašą (anglų kalba), kad iš šiuo metu vykdomų iniciatyvų organizatorių ir ekspertų sužinotumėte apie strategijas, kaip pasiekti tikslą surinkti milijoną parašų, ir apie minimalų jų skaičių valstybėse narėse. Pranešėjai taip pat dalijasi patirtimi, įgyta renkant parašus per COVID-19 pandemiją, ir mintimis, kaip užtikrinti, kad kampanijos būtų lanksčios, kai taikomi apribojimai. Ekspertų diskusijose taip pat nagrinėjama, kaip svarbu, siekiant sėkmingai surinkti parašus, rengti ir vykdyti strategines kampanijas tiek internete, tiek ne internete.

Julie Steendam yra Europos piliečių iniciatyvos „Teisė į gydymą“, kuria siekiama užtikrinti, kad iš pandemijos nebūtų pelnomasi, koordinatorė. Ši kampanija pradėta 2020 m. lapkričio mėn. Dabar yra sudaryta daugiau kaip 300 Europos organizacijų koalicija, siekianti surinkti 1 mln. parašų, kad Europos Komisija pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl vakcinų ir gydymo nuo COVID-19 pavertimo viešosiomis gėrybėmis.

Ella Jakubowska yra skaitmeninių teisių tinklo „European Digital Rights“ (EDRi) už politiką ir kampanijas atsakinga pareigūnė. Prieš tai ji dirbo inžinerijos ir technologijų įmonėje, vėliau tyrė žmogaus teisių, technologijų ir visuomenės sankirtą feministiniu sociologiniu požiūriu. Jungtinėje Karalystėje gimusi Ella šiuo metu gyvena Briuselyje, kur siekia žmonių skaitmeninių teisių apsaugos ES.

Daniela Vancic atsakinga už organizacijos „Democracy International“ Europos programą. Ši nevyriausybinė organizacija skatina piliečius aktyviau dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procese ir turi su Europos piliečių iniciatyva susijusios patirties, kaupiamos nuo pat šios priemonės sukūrimo. Daniela turi ketverių metų kampanijų ir tinklų kūrimo patirtį, o pastaruosius trejus metus ji vykdo organizacijos „Democracy International“ Europos kampanijas. Daniela daug dirbo Europos piliečių iniciatyvos srityje: organizatoriams patarė, kaip rengti kampanijas ir rinkti lėšas, skatino geriau įgyvendinti šios priemonės reglamentą ir siekė, kad piliečiai apie ją daugiau žinotų. 

Flavio Grazian Europos piliečių veiksmų tarnyboje (ECAS) yra atsakingas už dalyvaujamosios demokratijos klausimus. Jo darbas susijęs su ES projektų rengimu ir įgyvendinimu, itin daug dėmesio jis skiria Europos piliečių iniciatyvai ir dalyvaujamajai demokratijai ES lygmeniu. Jis yra Europos piliečių iniciatyvos forumo projektų koordinatorius.

Internetinio seminaro darbotvarkė

1. Įžanga, Flavio Grazian [0–4 min.]

2. Europos piliečių iniciatyvos apžvalga, Flavio Grazian [4–15 min.]

3. Diskusija su Julie Steendam, Ella Jakubowska ir Daniela Vancic [15–56 min.]

4. Klausimai ir atsakymai, Julie Steendam, Ella Jakubowska ir Daniela Vancic [56 min. – 1.12 val.]

Per šį internetinį seminarą nagrinėjami klausimai:

- Kokie yra pagrindiniai pasiūlymai, kaip parengti veiksmingą parašų rinkimo strategiją ir gauti paramą iniciatyvai?

- Kaip parašai, kuriais patvirtinamas pritarimas Europos piliečių iniciatyvai, renkami praktikoje (kokias kalbas vartoti, kokiomis platformomis ir kanalais naudotis ir kaip tai daryti)?

- Kaip sėkmingai rinkti parašus COVID-19 apribojimų laikotarpiu?

Pagrindinės šio internetinio seminaro išvados:

- Renkant parašus svarbūs asmeniniai ryšiai. Organizatoriai gali rengti pranešimus (tinkamus visų rūšių platformoms, taip pat tikralaikius pranešimus), kuriais iniciatyvą remiantys asmenys gali dalytis savo tinkle, kad skleistų apie ją informaciją.

- Galima sėkmingai rinkti parašus laikantis COVID-19 apribojimų. Organizatoriai gali sutelkti dėmesį į asmeninių kontaktų kūrimą telefonu. Jie turėtų užtikrinti, kad būtų teikiama lengvai suprantama informacija, kurią būtų galima skleisti internetu, ir kūrybingai naudoti simbolinius veiksmus – siekti kilnaus tikslo užsidegęs žmogus gali patraukti žiniasklaidos dėmesį! 

- Organizatoriai turėtų kruopščiai planuoti savo komunikacijos strategiją: nustatyti tikslinę auditoriją ir pritaikyti įvairiais būdais (socialinėje žiniasklaidoje, vaizdo įrašuose, straipsniuose, telefonu, naujienlaiškiuose) ir kalbomis (oficialiosiomis ES kalbomis ir net mažumų kalbomis) savo skleidžiamą žinią. Kad įtraukti žmones būtų lengva, pranešimas turi būti paprastas.

- Labai svarbu aktyviai informuoti visuomenę ir kurti aljansus. Organizatoriai turėtų kreiptis į pilietinės visuomenės organizacijas, kad būtų galima pasinaudoti ir jų tinklais, ir pasistengti, kad jų tema būtų aktuali ir suprantama plačiajai visuomenei.

- Reikia siekti įtakingų suinteresuotųjų subjektų dėmesio, kad apie spręstinus klausimus būtų žinoma ir kad tema būtų įtraukta į viešą darbotvarkę, kad ir koks būtų parašų rinkimo rezultatas.

Webinar Collecting Signatures
Categories
Parašų rinkimas
Atsakomybės ribojimo pareiškimas. EPI forume pareikštos nuomonės atspindi tik jų autorių požiūrį ir jokiu būdu negali atspindėti Europos Komisijos arba Europos Sąjungos pozicijos.
Esate pasirengę užregistruoti savo iniciatyvą?

Norite paremti iniciatyvą? Norite gauti daugiau informacijos apie dabartines arba ankstesnes iniciatyvas?