Glavni sadržaj
Forum europske građanske inicijative

Nacionalne građanske inicijative u odnosu na europske građanske inicijative: razmjerno, potrebno je više potpisa u kraćem roku.

Ažurirano: 26/10/2023

Iako mnoge države članice Europske unije omogućuju sudjelovanje građana u zakonodavnom postupku putem građanskih inicijativa, nijedna ne pruža razinu potpore organizatorima inicijativa europskih građanskih inicijativa koje Europska komisija nudi putem foruma europske građanske inicijative. To je jedan od glavnih rezultata nedavne ankete među nacionalnim tijelima iz četrnaest država članica o propisima i upotrebi instrumenata njihove građanske inicijative. 

Nacionalne građanske inicijative općenito zahtijevaju veći postotak potpisa i organizatorima daju kraće vrijeme za njihovo prikupljanje u usporedbi s pragom i vremenskim okvirom za uspješno prikupljanje potpisa europskih građanskih inicijativa. 

Cilj savjetovanja, koje je organizacija Democracy International provela od ožujka do lipnja 2023., bio je prikupiti najbolje prakse u specifikacijama i postupcima u pogledu nacionalnih inicijativa za utvrđivanje programa ili sličnih vrsta instrumenata za podnošenje predstavki koji uključuju prikupljanje potpisa na nacionalnoj razini. Konkretno, cilj savjetovanja bio je prikupiti pravila za organizatore o tome kako se moraju uspostaviti inicijative, o uslugama potpore koje se nude organizatorima, internetskoj infrastrukturi povezanoj s inicijativom, pragovima za prikupljanje potpisa i, ako je moguće prikupljanje potpisa putem interneta, načinu upravljanja digitalnim potpisima i najmanjem broju potpisnika za nacionalne inicijative u državama članicama.

Zaprimljeni su valjani odgovori iz 13 od 18 zemalja s alatima za sudjelovanje građana: Austrija, Bugarska, Danska, Finska, Mađarska, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

Procedura

Svih 13 zemalja djeluje na sličan način kad je riječ o postupku i specifikacijama instrumenata građana.  Slično europskoj građanskoj inicijativi, neka nacionalna tijela zahtijevaju osnivanje skupine organizatora. Kad je riječ o europskoj građanskoj inicijativi, taj je zahtjev skupina od sedam građana EU-a koji žive u sedam različitih država članica. Za 13 zemalja obuhvaćenih ovom studijom zahtjevi se razlikuju od zemlje do zemlje. 

Na primjer, u Poljskoj mora imati zakonodavni odbor od 15 osoba. U Latviji mora postojati skupina od 10 građana s pravom glasa. U Finskoj je riječ o skupini od najmanje pet građana s pravom glasa s jednim predstavnikom i jednim zamjenikom. U Mađarskoj je referendum započeo prikupljanjem potpisa od 20 do 30 osoba.  

Kad je riječ o prikupljanju potpisa, broj potpisa i dodijeljeno vrijeme za prikupljanje tih potpisa neznatno se razlikuju među analiziranim zemljama. U okviru europske građanske inicijative organizatori moraju prikupiti najmanje milijun potpisa potpore i dosegnuti minimalni prag u najmanje sedam država članica EU-a. Kad je riječ o europskoj građanskoj inicijativi, pragovi za potpisivanje kao postotak (općeg) stanovništva niži su nego za usporedive instrumente u većini zemalja obuhvaćenih ovom studijom. Na primjer, Bugarska je jedina zemlja koja nema nikakav prag u pogledu broja potpisa potrebnih za valjanost inicijative. U usporedbi s Latvijom, za koju je potrebno deset posto njezina stanovništva s pravom glasa. Vidjeti konkretne brojke za svaku zemlju na grafikonu u nastavku. 

Minimum number of signatories per Member State (as % of total population)

Kad je riječ o vremenskom okviru za prikupljanje potpisa, vrijeme za prikupljanje potpisa za europsku građansku inicijativu znatno je dulje u usporedbi s usporedivim nacionalnim instrumentima u ovom izvješću. Organizatori europske građanske inicijative imaju 12 mjeseci (1 godina) za prikupljanje najmanje milijun potpisa. U Nizozemskoj i Portugalu ne postoji fiksni rok, a u Španjolskoj rok iznosi devet mjeseci. Vidjeti konkretne brojke za svaku zemlju na grafikonu u nastavku.

 

Allotted time for signature collection (in days)

 

Sustavi prikupljanja potpisa i prikupljanja potpisa na internetu i izvan njega

EGI je od samog početka nudio internetsko prikupljanje potpisa (putem pojedinačnih sustava prikupljanja, a sada isključivo putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja) i izvanmrežno (papirno) prikupljanje potpisa. Za usporedbu, Litva, Nizozemska, Danska, Latvija, Austrija, Španjolska, Slovenija, Finska i Portugal omogućuju prikupljanje potpisa na internetu i izvan njega, dok Bugarska, Poljska i Mađarska ne dopuštaju niti osiguravaju infrastrukturu za internetsko prikupljanje potpisa. Slovačka, s druge strane, nudi samo sustav internetskog prikupljanja bez mogućnosti prikupljanja potpisa u papirnatom obliku.

Među zemljama s mogućnošću internetskog prikupljanja potpisa samo Španjolska ne osigurava službeni centralizirani sustav. U Nizozemskoj, Latviji, Portugalu i Finskoj uz centralizirani sustav dopušten je i alternativni pojedinačni sustav koji svaka zemlja mora odobriti. Kako bi mogli upotrebljavati vlastiti sustav prikupljanja u Finskoj, organizatorima je potrebna potvrda finskog regulatornog tijela za komunikacije.  

Kad je riječ o zahtjevima za potpisivanje inicijativa, oni su u osnovi isti kao i za EGI. Potpisnici moraju imati pravo glasa, moraju imati najmanje 18 godina (osim Latvije i Austrije, gdje je minimalna dob za predstavke 16 godina), moraju navesti i ime, prezime, adresu i, ovisno o zemlji, osobni identifikacijski broj. Za zemlje koje rade samo s papirnatim potpisima uvijek je potreban vlastoručni potpis. U slučaju Danske, Finske i Austrije dopuštena je upotreba nacionalne elektroničke identifikacije.

Svijest

Svijest građana o postojanju građanskih inicijativa znatno se razlikuje među zemljama. Prema nadležnim tijelima u Bugarskoj, Litvi, Nizozemskoj i Portugalu alati nisu popularni i rijetko se upotrebljavaju. Slično tome, Slovačka je instrument prijavila kao „nedovoljno iskorišten”. Samo pet zemalja: Latvija, Austrija, Slovenija, Finska i Danska izvijestile su o određenoj razini uspjeha i relativno visokoj razini uporabe. U Sloveniji se upotreba tog alata posebno povećala od pandemije bolesti COVID-19. U 2022. bilo je 13 registriranih inicijativa, a do sredine 2023. već je registrirano 12 novih inicijativa. U Latviji je od 2013., kada je pokrenut instrument, podneseno 46 inicijativa. U Danskoj je u pet godina postojanja instrumenta na posebnoj internetskoj stranici objavljeno 1500 prijedloga. Slično tome, tijekom posljednjih 11 godina raste i svijest o europskoj građanskoj inicijativi. Od 2012. registrirane su 103 europske građanske inicijative. Svijest o tim alatima participativne demokracije izravno je povezana s njihovim uspjehom. S obzirom na to da je više građana obaviješteno o tim alatima, više će građana pokrenuti i potpisati inicijative. 

Nedostatak znanja o odgovarajućim nacionalnim instrumentima često je bio povezan s nedostatkom komunikacijskih aktivnosti. Litva je jedina zemlja u ovoj studiji u kojoj je instrument građanske inicijative objavljen u nacionalnim medijima. Međutim, za većinu njih samo vladine internetske stranice izvješćuju o inicijativama ili im pružaju informacije: nizozemski Zastupnički dom, internetska stranica Parlamenta u Danskoj i Nacionalni izborni ured u Mađarskoj. U Finskoj taj alat promiče širok raspon vladinih internetskih stranica, jedna od njih, a Demokratia.fi internetska je stranica koja se upotrebljava za komunikaciju o uslugama demokracije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. U slučaju Španjolske nacionalna tijela obavila su razgovore, navela da nisu pružila informacije o alatu ili podigla svijest o njemu. Stoga „malo iskorištenost” instrumenata u tim zemljama može biti posljedica nedostatka komunikacije o instrumentu.

 

Potpora organizatorima

Kad je riječ o potpori organizatorima, nijedna država članica ne pruža potporu organizatorima nacionalne građanske inicijative koja je usporediva s potporom koju Europska komisija nudi putem Foruma europske građanske inicijative. U Nizozemskoj, Poljskoj, Finskoj i Latviji informacije o nacionalnoj građanskoj inicijativi mogu se pronaći ili zatražiti na njihovim državnim platformama. Međutim, ne postoji centar za izravnu pomoć, sličan Forumu europske građanske inicijative, uspostavljen u bilo kojoj zemlji obuhvaćenoj ovom studijom. Bugarska je jedina zemlja koja je izvijestila da pomoć organizatorima pružaju nevladine organizacije ili vanjski akteri. 

Kad je riječ o financiranju, većina zemalja ne osigurava programe financiranja za organizatore. Financiranje inicijativa uglavnom dolazi iz vanjskih izvora kao što su donacije. U nekim se slučajevima moraju prijaviti donacije. Na primjer, u Finskoj se moraju prijaviti donacije veće od 1 500 EUR po donatoru. To je slično europskoj građanskoj inicijativi, u kojoj se moraju prijaviti izvori potpore ili financiranja u iznosu većem od 500 EUR. 

U studiji su samo dvije zemlje koje se razlikuju od ostalih u pogledu programa financiranja dostupnih organizatorima: Španjolska i Austrija. Austrija je poseban slučaj u kojem se od organizatora zahtijeva da plate doprinos za registraciju svoje inicijative (622 EUR za registraciju i 799,50 EUR nakon odobrenja zahtjeva). Ako inicijativa bude uspješna (u skladu s pragom za prikupljanje potpisa itd.), troškovi se u pet navrata zloupotrebljavaju, što iznosi približno 17 000 EUR. Slično tome, Španjolska osigurava financijska sredstva i u slučaju uspješne inicijative, tj. kada inicijativa stigne do Parlamenta, što može iznositi do 341 000 EUR. Općenito, prag za dobivanje sredstava od država članica koje ga nude prilično je visok.

Više informacija: Ujedinjeni u raznolikosti: anketa među nacionalnim tijelima pokazuje velike razlike u popularnosti, pravnom statusu i učinku građanskih inicijativa u državama članicama EU-a.

 

 

Unos komentara

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.

Komentari

Hasan Zaheer | 07/12/2023

Hvala

ANDREW LUIZ MONTONE | 08/01/2024

Svatko zaslužuje razumjeti i priznati državljanstvo ako ima pravo kao što je iure sanguinis i državljanstvo prema boravištu.

Odvjetnik Montone

Valerio Piccolo | 09/03/2024

Nevjerojatno!

Valerio Piccolo

Talijanski odvjetnik

Izjava o ograničenju odgovornosti: Mišljenja izražena na forumu europske građanske inicijative isključivo odražavaju stajalište njihovih autora i ni na koji se način ne mogu smatrati odrazom stajališta Europske komisije ili Europske unije.